Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ!

Πηγή: https://allazoumemazi2019.blogspot.com/


Το στέλεχος και Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού ''αλλάzουμε ΜΑΖΙ'' Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος επανεξελέγη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για την Κορινθία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον συνδυασμό "Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών", στις πανελλαδικές εκλογές του ΤΕΕ που έλαβαν χώρα στις 3 Νοεμβρίου 2019.


Λίγα λόγια για το Τ.Ε.Ε.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ).
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του σκοπού του είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης.