Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ: ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ;


ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                        4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ

Ποιος αποφασίζει για το ΚΑΠΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ και το ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ΄;;

Με την υπ αριθ. 77/23 Απριλίου 2024 απόφαση του δημ.συμβ συγκροτήθηκε ομόφωνα πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή για το ΚΑΠΗ Λουτρακίου και το ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων και αναρτήθηκε στη Διαύγεια. 
Ο ρόλος των ανωτέρω επιτροπών θα είναι συντονιστικός στις παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες των ΚΑΠΗ καθώς και εισηγητικός για την διαπίστωση τυχόν προβλημάτων που δημιουργούνται στη λειτουργία τους και την διατύπωση σχετικών προτάσεων στο δημ.συμβ.,με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους και τον συντονισμό των δράσεών τους. (Έτσι αναφέρει η απόφαση του Δημ.Συμβ) 
Ωστόσο οι επιτροπές αυτές δεν έχουν μέχρι σήμερα συνεδριάσει και η απόφαση δεν έχει εκτελεστεί….
Ωστόσο στο δημ.συμβ της 22 Μαϊου εγκρίθηκε το υπ.αριθμ 8167/16-05-2024 αίτημα εκπροσώπου του ΚΑΠΗ Λουτρακίου για μονοήμερη εκδρομή του ΚΑΠΗ στις 25/6/2024,όπως και το υπ.αριθ.8559/22-05-2024 αίτημα εκπροσώπου του ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων για εκδρομή στις 14/6/2024 και στη δημοτική επιτροπή στις 4 Ιουνίου ψηφίστηκαν οι δαπάνες των εκδρομών…
Και για να μην παρεξηγηθούμε είμαστε θετικοί να γίνονται εκδρομές και όχι μόνο…υπάρχουν πολλές δράσεις που θα έπρεπε να δρομολογηθούν για τα ΚΑΠΗ γιαυτο και χρόνια τώρα αιτούμασταν μια διαπαραταξιακή επιτροπή των ΚΑΠΗ για διάφορους λόγους και προπάντων για την αναβάθμισή των. 
Όμως ΕΡΩΤΟΥΜΕ τη Δημ.αρχή ποιος θεωρείται και ποιος είναι εκπρόσωπος των ΚΑΠΗ Λουτρακίου και Αγίων Θεοδώρων και προτείνει και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ όταν έχει θεσμοθετηθεί Συντονιστική Επιτροπή ΚΑΠΗ με απόφαση Δημ.Συμβ; 
Γιατί η Δημ.Αρχή δεν εφαρμόζει και εκτελεί τις αποφάσεις του Δημ.Συμβ ως έχει καθήκον σύμφωνα με το νόμο; 
Γιατί το προεδρείο δεν επιβλέπει ως έχει ευθύνη την εφαρμογή των αποφάσεων; 
Γιατί η δημ.αρχή δεν τηρεί σωστά τις διαδικασίες; 
Δυστυχώς δεν πάμε καλά….. 
Εμείς ως μείζονα αντιπολίτευση διαμαρτυρόμαστε αντιδρούμε και απέχουμε από αυτές τις διαδικασίες, με γνώμονα το σεβασμό στη νομοθεσία στη δημοκρατία και προπάντων στον πολίτη

ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 
Αρχηγός παράταξης και μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου