Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022! (ΒΙΝΤΕΟ)

  • Λουτράκι, 16 Νοεμβρίου 2022

Τοποθέτηση στα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.


Τοποθέτηση για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με το απαράδεκτο δημοσίευμα του ΠΑΚΟΕ, για τo νερό του Λουτρακίου.


Τοποθέτηση σχετικά με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικού ακινήτου στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ για δημιουργία εργοταξίου.


Τοποθέτηση σχετικά με το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την τοποθέτηση Μνημείου στην τριγωνική πλατεία στην είσοδο της Περαχώρας.