Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020!

  •  Λουτράκι, 21 Δεκεμβρίου 2020